Emulators CZ - Logo vytvo�il Zden�k Musil

Posledn� update:
21.10.2000, 18:30

P��stupy
od 23.10.2000:

Atari ST
Novinky

Arcade emul�tory

Dom�c� po��ta�e

Konzole

Handheldy

Ostatn�

Kontakt

Vyhled�v�n�Nic v menu nevid�te?
Klikn�te SEM!


Emul�tory
Emul�tory

PaCifiST
posledn� verze: 0.49b (159 kB - jen exe) z 7.6.1998
posledn� full verze: 0.48 (215 kB) z 21.1.1998
Homepage
Nejlep�� ST emul�tor, p�esto�e jeho v�voj byl u� p�ed dv�ma roky zastaven.

STew
posledn� verze: 1.0 (255 kB) z 10.10.2000
Homepage

STonX
posledn� verze: 0.42b (453 kB) z 26.1.1998
Homepage

TOSBOX
posledn� verze: 1.10a (182 kB) z 26.9.2000
Homepage

Ke v�em t�mto emul�tor�m budete pot�ebovat kopii n�jak� verze TOSu:
1.00 US, 1.04 US, 1.06 US, 1.62 US, 2.05 US, 2.06 US.

Odkazy
Odkazy
Little Green Desktop - nejlep�� zdroj informac� o ST na netu

| Evilmind |


Nahoru
Emulators CZ - zalo�eno v ��jnu 1997. Grafick� design - Petrex Webdesign
Tyto str�nky by nemohly existovat bez pomoci firmy InterneXt 2000