Emulators CZ - Logo vytvo�il Zden�k Musil

Posledn� update:
21.10.2000, 18:30

P��stupy
od 23.10.2000:

Atari 7800
Novinky

Arcade emul�tory

Dom�c� po��ta�e

Konzole

Handheldy

Ostatn�

Kontakt

Vyhled�v�n�Nic v menu nevid�te?
Klikn�te SEM!


Emul�tory
Emul�tory

Virtual Atari 7800
posledn� verze: 0.12 (310 kB) z 17.6.1999
Homepage

Historicky prvn� emul�tor Atari 7800. Jeho autor ho vytvo�il soub�n� s driverem pro MESS, a na jeho vzhledu i kvalit�ch je to vid�t. Emul�tor je free, b�� pod DOSem, bez probl�mu i ve W95 okn�. Rychlost emulace se zapnut�m zvukem je naprosto dosta�uj�c� i na slab�ch pentii�ch.
K jeho spu�t�n� budete pot�ebovat Atari 7800 bios.

Odkazy
Odkazy

| Evilmind |


Nahoru
Emulators CZ - zalo�eno v ��jnu 1997. Grafick� design - Petrex Webdesign
Tyto str�nky by nemohly existovat bez pomoci firmy InterneXt 2000