Emulators CZ - Logo vytvo�il Zden�k Musil

Posledn� update:
21.10.2000, 18:30

P��stupy
od 23.10.2000:

CBS Colecovision
Novinky

Arcade emul�tory

Dom�c� po��ta�e

Konzole

Handheldy

Ostatn�

Kontakt

Vyhled�v�n�Nic v menu nevid�te?
Klikn�te SEM!


Galerie (dal�� obr�zky naleznete v sekci Hry)
Galeriee

zaxxon.jpg (21147 bytes) video_hustler.jpg (12891 bytes)
Zaxxon, Video Hustler

robin_hood.jpg (26273 bytes) sewer_sam.jpg (12553 bytes)
Robin Hood, Sewer Sam

spy_hunter.jpg (19532 bytes)tapper.jpg (21953 bytes)
Spy Hunter, Tapper

Emul�tory
Emul�tory

ColEmDos
posledn� verze: 1.0a (118 kB) z 27.10.1998
Homepage
DOS port Fayzullinova Portable Colecovision emul�toru. Podporuje v�t�inu her, v�etn� zvuku, joysticku, gziped romek. Pln� rychlost od rychlej��ch 486tek.
K jeho spu�t�n� pot�ebujete system rom (6 kB).

ADAMEm
posledn� verze: 1.0 (606 kB) z 23.2.1999
Homepage
V podstat� stejn� program jako v p�edchoz�m p��pad� - tak� vych�z� z Fayzullinov�ch zdroj�k�. Nav�c ov�em p�id�na podpora Coleco Adam.

Virtual ColecoVision
posledn� verze: 2.11a (161 kB) z 14.10.1997
Homepage
Pokud nem�te r�di DOS programy - tohle je va�e volba. Ani kupodivu nebudete pot�ebovat o moc lep�� hardware, sta�� be�n� pentium.

| Evilmind |


Nahoru
Emulators CZ - zalo�eno v ��jnu 1997. Grafick� design - Petrex Webdesign
Tyto str�nky by nemohly existovat bez pomoci firmy InterneXt 2000