Emulators CZ

Posledn� update:
21.10.2000, 18:30

P��stupy
od 26.2.1999:

M72 Emulator
Novinky

Arcade emul�tory

Dom�c� po��ta�e

Konzole

Handheldy

Ostatn�

Kontakt

Vyhled�v�n�Nic v menu nevid�te?
Klikn�te SEM!


Emul�tor stejnojmenn�ch M72 arcade board� od Iremu. Autorem je �lov�k, pod�lej�c� se i na v�voji System16 emul�toru, a u� to je z�rukou kvality. �rove� emulace je opravdu skv�l�, v�e je pln� hrateln� na slab��ch penti�ch, v�echny hry maj� emulov�n i zvuk. Skv�lou vlastnost� je mo�nost "nafilmovat" si svoji hru, a pozd�ji si ji p�ehr�t...

Moment�ln� podporuje 12 her. V�t�ina z nich jsou klasick� horizont�ln� st��le�ka, krom notorick� klasiky R-Type bych zejm�na doporu�il X-Multiply a Dragon Breed.

Moment�ln� v�voj emul�toru pon�kud ustrnul. U� p�l roku nebylo nov� verze, a dle vyj�d�en� betatester� ani oni nedost�vaj� ��dn� materi�l, a�koliv posledn� neve�ejn� beta �dajn� t�m�� dokonale emulovala R-Type LEO!

Galerie (dal�� obr�zky naleznete v sekci Hry)
Galerie

bchopp04.jpg (18676 bytes) dbreed03.jpg (17107 bytes)
Battle Chopper, Dragon Breed

gallop03.jpg (20191 bytes) nspiri03.jpg (20859 bytes)
Gallop, Ninja Spirit

rtype203.jpg (19090 bytes) xmulti05.jpg (12739 bytes)
R-Type II, X-Multiply

Emul�tory
Emul�tory

M72
posledn� verze: 0.33 (204 kB) z 10.10.1998
Homepage

Hry
Hry

Odkazy
Odkazy
EmuViews - download v�ech pot�ebn�ch romset�

| Evilmind |


Nahoru
Emulators CZ - zalo�eno v ��jnu 1997. Grafick� design - Petrex Webdesign
Tyto str�nky by nemohly existovat bez pomoci firmy InterneXt 2000