Emulators CZ

Posledn� update:
10.10.2000, 18:30

P��stupy
od 26.2.1999:

JROK's Namco SYSTEM 1
Novinky

Arcade emul�tory

Dom�c� po��ta�e

Konzole

Handheldy

Ostatn�

Kontakt

Vyhled�v�n�Nic v menu nevid�te?
Klikn�te SEM!


Emul�tor Namco arcade board� nov� generace - System 1, vyr�b�n�ch od druh� poloviny roku 1986 coby n�stupce Namco System86. V�roba skon�ila v roce 1991, kdy byl syst�m nahrazen Namco System 2. Bli��� hardware info lze naj�t v dokumentaci k emul�toru uvnit� archivu, nerozum�m tomu ani trochu tak se tu nebudu ztrap�ovat p�episov�n�m.

Drtiv� v�t�ina her b��c�ch na tomto hw byla produkov�na bu� p��mo spole�nost� Namco, nebo v licenci Namco s Atari, Iremem apod.

Emul�tor vy�aduje MMX, Vesa 2.0, doporu�en� sestava pro plnou rychlost je PII/350MHz. S vypnut�m zvukem a frame synchronizaci si lze zahr�t i na P200.

BTW - dal�� generace arcade board� od Namco dosud nejsou emulov�ny, a proto nezb�v� ne� doufat �e se brzo do�k�me emulace System 2 (Burning Force, Dragon Sabre), System11 (Soul Edge), System 21 (Air Combat), System 22 (Ace Driver)... Nu, krom System2 je to ov�em hudba hodn� vzd�len� budoucnosti.

Aktu�ln� verze podporuje 2 hry - Pacmanii v US/JAP verzi a Galaga'88. Pro dal�� verzi je u� ohl�ena podpora Dragon Strike.

Emul�tory
Emul�tory

JAS-SYS1
posledn� verze: 1.2 (163 kB) z 14.3.1999
Homepage

| Evilmind |


Nahoru
Emulators CZ - zalo�eno v ��jnu 1997. Grafick� design - Petrex Webdesign
Tyto str�nky by nemohly existovat bez pomoci firmy InterneXt 2000