Emulators CZ

Posledn� update:
16.12.2000, 21:37

P��stupy
od 26.2.1999:

Articles
Novinky

Arcade emul�tory

Dom�c� po��ta�e

Konzole

Handheldy

Ostatn�

Kontakt

Vyhled�v�n�Nic v menu nevid�te?
Klikn�te SEM!


Sv�t z�bavy 2001 (msoft, 05/2001)
ECTS2k Report (bludr, 09/2000)
Konzole nebo konzola? (evilmind, 08/2000)
Jak se nest�t lamerem. (evilmind, 02/99)
Kam kr��� emul�torov� sc�na... (evilmind, 02/99)
Pln� zn�n� tzv. Autorsk�ho z�kona (evilmind, 04/98)
Jsme v�ichni zlod�ji? (evilmind, 04/98)

Um�me to s...
Hry
Um�me to s... se sb�r�n�m romset� (evilmind/pepak, 03/2002)
Um�me to s... internetem na Dreamcastu (evilmind, 06/2001)
Um�me to s... IRC (evilmind/pepak, 03/2001)
Um�me to s... GBX (evilmind, 10/2000)

Gameboy a GBX
Hry
Um�me to s... GBX (evilmind, 10/2000)
Shock N Rock Review (evilmind, 10/2000)
Pok�mon Gold/Silver a GBX (evilmind, 10/2000)
Alone in the Dark pro GBC, aneb slint�me nad hicolorem. (evilmind, 08/2000)

Apr�l na emulators.cz
Hry
Apr�lov� vyd�n� roku 2001 se spoust� lid� l�bilo (a tak� dalo zatracen� hodn� pr�ce). Mo�n� tedy vznikne n�jak� p�kn�, ka�doro�n� tradice... ? :-)
Apr�l 2002 - co je pravda a co ne? (evilmind,acegraphx)
Apr�l 2001 - o 13 let dozadu... (evilmind,jindroush,acegraphx)

MAME v obraze
Hry
MAME 0.37b16 v obraze (evilmind, 07/2001)
MAME 0.37b15 v obraze (evilmind, 07/2001)
MAME 0.37b14 v obraze (evilmind, 07/2001)
MAME 0.37b13 v obraze (evilmind, 04/2001)
MAME 0.37b12 v obraze (evilmind, 03/2001)
MAME 0.37b11 v obraze (evilmind, 01/2001)
MAME 0.37b10 v obraze (evilmind, 12/2000)
MAME 0.37b9 v obraze (evilmind, 10/2000)

Reviews
Hry
Bleemcast [Dreamcast] (evilmind, 7/2001)
GBC Quick Reviews #709 - #728 [GBC] (evilmind, 11/2000)
GBC Quick Reviews #694 - #708 [GBC] (evilmind/mageshodan, 10/2000)
GBC Quick Reviews #683 - #693 [GBC] (evilmind, 10/2000)
Final Fight [arcade] (Defter, 10/2000)
Killer Instinct 1 [arcade/SNES] (PlombDentist, 1/2000)
Back in TIme II [audio CD] (evilmind, 12/99)
Neo Geo MiniReviews [NeoGeo] (carlos, 11/99)
Worms Armageddon [GameBoy Color] (evilmind, 11/99)
Metal Slug [NeoGeo] (evilmind, 09/98)
Neo Geo MiniReviews [Neo Geo] (evilmind, 98-99)
Dune 2 [Sega Genesis] (MSoft, 09/98)
Callus Games Reviews [Callus] (Birdman, ??/98)

Interview
Hry
Tom� Rychnovsk�, autor Little Fantasy (evilmind, 09/2000)

Hardware
Hardware
GP32 - open source handheld (evilmind, 10/2000)
SID chip (MOS-6581 R4) (Radim Kolar, 07/98)

Who is Who ve sv�t� videoher
Galerie
Gumpei Yokoi (evilmind, 04/99)
Shigeru Miyamoto (EViLMiND, 05/98)

Guardian , voice from the past
Galerie
Guardian byl m�j projekt kritiky hern�ch �asopis� a web�, kter� vznikl n�kdy v �ervenci 1999. Kritick� slova na obsah �esk�ch hern�ch �asopis� padala v denn�ch aktualizac�ch u� d��ve, proto�e si prost� mysl�m, �e kdy� n�kdo o hr�ch nic nev�, nem�l by o nich ani ps�t, by� �ist� slohov� str�nka jeho tvorby je v�ce ne� dobr�. N�kter�m �ten���m se ale vy��� �etnost podobn�ch p��sp�vk� na retrogamingov�m webu p��li� nepozd�vala, co� vyjad�ovali v m��e v�t�� ne� obvykl� ve sv�ch mailech, a tak jsem nakonec zalo�il na adrese guardian.cyberspace.cz samostatn� str�nky. Ty fungovaly a� do konce roku 1999, kdy mi ov�em projekt naprosto p�erostl p�es hlavu, a ze z�bavn�ho rejp�n� do vesm�s pubert�ln�ch redakc� se stala nudn� povinost ps�t o �asopisech, kter� jsem musel ��st jen proto abych n�koho nevynechal. A j� nem�m ve zvyku d�lat nudn� v�ci. Proto�e ale je �koda n�kolikam�s��n� pr�ci �pln� zahodit, n�e je vystaveno v�e, co kdy bylo na Guardianu publikov�no. V�e v p�vodn�m zn�n� i designu.

Novinky:
srpen 1999
z��� 1999
��jen 1999
listopad-prosinec 1999

Kritiky �asopis�:
Excalibur
Gamestar
Level
PC Gamer
Score

Emu Site Necropolis (aneb jak kon�� emul�torov� sajty)
Galerie
psxemu.com (10/2001)
Finalburn (04/2001)
mame.dk (03/2001)
Amiga Emulation Zone (12/2000)
Raine (02/2000)
GeoShock (01/2000)
Lazarus #3 (10/99)
GBC Dojo (08/99)
Trans-Otaku (07/99)
Apollo69 (06/99)
sEMUf (05/99)
snes9x.com (05/99)
Dave's Classics (04/99) - temp down
Lazarus Final Dead (03/99)
EmuNews (02/99)
Lazarus (12/98)
Retro World (07/98)
nEMU (07/98)
EmuViews (07/98)
The Dump - Genesis (03/98)
Insert Coin (03/98)
Atmospherical Hights (02/98)
Damaged Cybernetics (04/97) | another version [grin] (07/98)Nahoru
Emulators CZ - zalo�eno v ��jnu 1997. Grafick� design - Petrex Webdesign
Tyto str�nky by nemohly existovat bez pomoci firmy InterneXt 2000